**ปล.โปรดซื้อตั๋วก่อนเข้าชมซีรี่หนังรักโด่งดังเรื่อง : Love story**

++ตอน “พี่สาวหรือดา